Barsini

Přístavba obchodu

 

Ke stávajícímu statku bude přistavěn obchod a posezení pro zákazníky. Půdorys přístavby bude obdélníkového tvaru a plynule naváže na koncept půdorysu stávajících objektů statku s uzavřením nádvoří. Přístavba bude jednopodlažní se zvýšenou podlahou oproti úrovni nádvoří. Zastřešena bude plochou střechou s atikou. Směrem do dvora bude přístavba maximálně otevřena, budou zde čtyřdílná posuvná francouzská okna. Rovněž vstupní dveře budou prosklené. Přes místnost s posezením se zákazníci dostanou do obchodu s masem. Zde budou velká kruhová okna s výklopnou horní polovinou. Jelikož převážnou část zboží bude tvořit rybí maso, měla by tato okna směrem do ulice evokovat lodní kajutu.

Zaměstnanci obchodu budou mít veškeré zázemí ve stávající budově statku, odtud budou mít také služební vchod do obchodu. Podlahu v obou místnostech přístavby bude tvořit keramická dlažba. Vnitřní výmalba bude bílá. Fasáda naváže na fasádu statku, bude natřena stejným odstínem šedé a atika stejným odstínem červené. Výrazný prvek budou tvořit fragmenty stávající kamenné zdi, které budou ponechány neomítnuté a dotvoří historickou hodnotu stávající stavby. Rámy oken a dveří budou modré, stejně jako je tomu u vstupních dveří statku. Tato barva se zároveň skvěle hodí k vytvoření mořské atmosféry a koresponduje s barvou loga FineFish CZ s.r.o.. Přístavba bude svými rozměry i tvarem respektovat stávající budovu statku.

Fotogalerie

1

2

3

4


5