Barsini

Náměstí Černošice

 

Zadání projektu:

Návrh řešení byl zpracován dle požadavků města Černošice, které chtělo prověřit zadanou lokalitu pro vytvoření centra obce.

Cíle:

Cílem bylo navrhnout náměstí, bydlení, případně občanskou vybavenost. Nebylo nutné zachovat veškerou stávající zástavbu kromě objektu hotelu Slánka.

Hlavní problémové aspekty:

  • chybějící hlavní centrální prostor obce
  • roztroušenost občanské vybavenosti v nevyhovujích objektech
  • neupravená zeleň
  • celková zanedbanost území
  • špatně vedené trasy pro pěší, chybějící přechody pro chodce

Urbanistické řešení:

V rámci projektu je zpracován centrální prostor města Černošice, který ohraničují ulice Poštovní, Vražská, Karlštejnská a Riegrova. Územím protéká potok Švarcava.

Návrh vychází především z požadavku zachovat hotel Slánka. Odstraněn byl pouze objekt nákupního střediska a nevyhovující budova městského úřadu. Bylo vytvořeno náměstí, které svým tvarem vychází z okolní zástavby, směrů turistických tras, proudů pěších a také směrů hlavních výhledů (Hlavně na kopec Staňkovka, na jehož stráni se nachází mnoho významných vil.).

Náměstí má tvar L, takže jeho dvě hlavní osy se navzájem křižují. Vstup na náměstí je možný dvěma vchody z hlavní - Karlštejnské - ulice, průchodem směrem od železniční stanice a také z ulice Riegrova. Kolem náměstí je počítáno s objekty s jedním až třemi nadzemními podlažími, jejichž funkce je zobrazena na výkresu funkční a provozní koncepce.

Hlavním cílem bylo vytvořit funkční centrální prostor, a proto byl na náměstí přesunut městský úřad, byly vytvořeny obchody, komerční prostory, rekreační prostory se zelení a dětské hřiště v blízkosti. U hotelu Slánka je počítáno s drobnou přestavbou tak, aby jej bylo možné napojit na nové budovy a část jeho venkovního posezení přesunout na náměstí.

Fotogalerie

parter

parter

nadhled náměstí

nadhled náměstí


nadhled náměstí

nadhled náměstí

výkresy

výkresy