Barsini

bgimage

Vážení zákazníci,
dovolte mi, abych Vás seznámil se stavební společností BARSINI s.r.o.
Firma vznikla postupným přetvořením z původního podnikání fyzické osoby od roku 1991 na společnost s ručením omezeným, společnost BARSINI s.r.o., v roce 1997.
V současné době se společnost zaměřuje jak na klasické pozemní stavitelství, tak na výstavbu generálních dodávek staveb včetně technologií.
Společnost BARSINI s.r.o. konkuruje na stavebním trhu středně velkým i malým firmám. Pokud se rozhodnete pro spolupráci s naší společností, nabízíme Vám seriozní smluvní vztah, požadovanou kvalitu díla a řádné splnění všech smluvních závazků.

Ing. Petr Čejka, MBA
jednatel společnosti